Broj registriranih: 363

Broj narudžbi: 1579

Uvjeti Korištenja

Za vrijeme korištenja platforme Webi.hr moraju se primjenjivati svi nevadeni uvjeti korištenja, ako niste u mogućnosti ili ne želite prihvatiti i primjeniti navedeneuvjete za korištenje platforme i koristiti platformu u skladu sa svim postojećim i primjenjivim zakonima, molimo Vas da platformu prestanete koristiti. Podaci koji se nalaze u bazama podataka na platformi Webi.hr zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu u korist vlasnika platforme. Zakonom o autorskom pravu također su zaštićeni i svi ostali podaci, tekstovi, tablice, tekstovi u tablicama i slikovni sadržaji koji se nalaze na paltformi. Podaci sa paltforme smiju se koristiti isključivo u skladu sa Pravilima i uvjetima za korištenje portala. Korištenje podataka na drugačiji način i u druge svrhe te kopiranje, prijepis, distribuiranje i umnožavanje istih, bez pismenog odobrenja vlasnika, protivno je Zakonu o autorskom pravu. Webi.hr zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete za korištenje portala, ili na bilo koji drugi način ometa rad paltforme. Webi.hr također zadržava pravo poduzeti sve odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak. Korisniku platforme strogo je zabranjeno: na ikoji način zloupotrebljavati podatke o korisnicima koje se nalaze na portalu, sukladno GDPR zakonu o zaštiti osobnih podataka kopirati, prepisivati i distribuirati sadržaje odnosno podatke objavljene na paltformi, a pogotovo ih nakon toga objavljivati u/na nekom drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika lažno se predstavljati, posebno prilikom registracije za prijavu i kontaktiranja drugih korisnika koji su svoje podatke objavili na platformi upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom popunjavanja obrasca za registraciju i prilikom dodavanja proizvoda koristiti se tuđim korisničkim imenom i lozinkom davati odnosno objavljivati netočne i neistinite podatke davati odnosno objavljivati podatke i tekstove koji nisu u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske na bilo koji način ometati rad paltforme ili na bilo koji način vrijeđati prava drugih korisnika ili vlasnika paltforme Korisnik koji je dao podatke paltformi webi.hr, tj. popunio i poslao obrazac za prijavu, prihvaća slijedeće: Podaci i informacije koje je dao platformi, tj. registrirao, postaju dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno Pravilima i uvjetima za korištenje platforme. Webi.hr će podatke date i objavljene putem registracije, od strane korisnika, koristiti isključivo s ciljem povezivanja korisnika. Svrsihodno platforma webi.hr može te podatke koristiti i u drugim medijima i javnim mjestima, uz pristanak korisnika koji su dali te podatke i procijenu da je to korisno za same korisnike. Webi.hr ima pravo upotrijebiti e- mail adresu korisnika koji je dao odnosno objavio podatke na portalu, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanih podataka, kao i o ostalim vrstama obavijesti vezanim uz projekt webi.hr ili vezanim uz partnera projekta. U skladu s naporima kako bi svojim korisnicima ponudili što kvalitetniju uslugu, Webi.hr ima pravo urediti, izmijeniti ili izbrisati podatke i informacije koje se nalaze na platformi bez najave, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Webi.hr ni njegov vlasnik ne mogu se smatrati odgovornima prema korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa i korištenja platforme ili stranica na koje vode linkovi sa platforme (povezane stranice). Ne mogu se smatrati odgovornima ni za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa ili korištenja informacija i podataka na platformi i povezanim stranicama, zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama ili podacima na platformi i povezanim stranicama, kao ni zbog uporabe (ili nemogućnosti uporabe) platforme i povezanih stranica. Nadalje, platforma i vlasnik ne mogu snositi nikakvu odgovornost, u odnosu na korisnike i treće osobe, zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na povezanim stranicama. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu da predstavlja vezu s platformom Webi.hr, niti da platforma podupire takve stranice. Webi.hr i vlasnik nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu, protiv korisnika koji je objavio podatke, temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva. Webi.hr ne garantira točnost, potpunost, istinitost ni legalnost podataka koji se nalaze u bazi podataka tj. podataka koje su dali sami korisnici, niti teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda koje su proizvođači istaknuli kao dio ponude. Ne garantira niti nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka korisnika, koje je isti koristio na platformi ili na ispravan način u poslovanju, ne garantira da na platformi neće biti pogrešaka i da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku niti da će treća strana legalno koristi paltformu cijelo vrijeme. Webi.hr zadržava pravo promjene Pravila i uvjeta za korištenje portala u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici portala dužni su te promjene uočiti te im se prilagoditi.