Broj registriranih: 365

Broj narudžbi: 1466

Janjci, 23 proizvoda

Domaći janjci iz svih prostora Hrvatske, koji su uzgojeni na prirodan način te se upravo zbog toga jamči njihova kvaliteta, te sve što vas dijeli je jedan klik na našoj platformi.


Janjci 1 kg
Prodavatelj: OPG Kovač
Lokacija: Gornje zdelice 25 Bjelovar

19.00 kn

Janjetina 1 kg
Prodavatelj: OPG Veselovac
Lokacija: Antuna Radića 56 Sveti Đurađ Sveti Đurađ

20.00 kn

Janjci 1kg
Prodavatelj: OPG Marjanović - Janjci
Lokacija: Pivare Stara Gradiška

20.00 kn

Janjci veća količina na prodaju 30 do 45kg

Janjci 1kg
Prodavatelj: OPG Sudar
Lokacija: Kraguj 66 Pakrac

20.00 kn

Janjci 1kg
Prodavatelj: OPG Ana Miroslavić
Lokacija: Malo Vukovje 28 Garesnica

20.00 kn

Janjici 1kg
Prodavatelj: Obrt Antić
Lokacija: Ante Starčevića 1 Đakovo

20.00 kn

Za prodaju mesnati Janjici

Jaretina 1 kg
Prodavatelj: OPG Ivana Škec Horak
Lokacija: Poljani 13 Grubišno Polje

22.00 kn

Janjetina 1kg
Prodavatelj: OPG Aljoša Tadić
Lokacija: Lipovaca Svete Ane 67 Vukovar

22.00 kn

Janjetina 1 kg
Prodavatelj: OPG Ćaćić
Lokacija: Velika plan 45 Gospić

23.00 kn

Janjci po izboru lička pramenke