Broj registriranih: 332

Broj narudžbi: 2796

Broj registriranih: 332
Broj narudžbi: 2796

1 Unesi podatke za registraciju

  • icon Dobivate sigurnu web trgovinu s neograničenim unosom proizvoda i raznim opcijama poput notifikacija za svaku SMS i email narudžbu. Uključena podrška za Vašu WEBI trgovinu.
  • icon Izrađujemo facebook reklame za Vas za ciljanu publiku kojoj će Vaši proizvodi biti zanimljivi. Ulažemo ufacebook oglašavanje Vaše web trgovine. Optimiziramo Vaše facebook reklame i nudimo podršku kako bi ste dobili najbolje rezultate. Promoviramo Vas na facebook/webi.hr (preko 7000 pratitelja)
  • icon Uvrštavanjem Vaših proizvoda u WEBI tražilicu povećati će broj narudžbi i postati dostupni mnogobrojnim kupcima. Svaki dan nas posjeti oko 2000 kupaca.
  • icon Vaša WEBI trgovina postaje dostupna na Google tražilici.
  • icon Cijena: 1000,00   500,00 kn (s PDV-om) godišnje. Popust od 50% vrijedi do 1.1.2021.

Nije obavezno popuniti.
Nije obavezno popuniti.